Vitajte na našom webe

      Kopánka je mestská štvrť Trnavy  severne od centra mesta. Pôvodne sa takto označovalo celé  územie v kruhovej výseči so stredom   v bráne cukrovaru a oblúk začínajúci sa Pažitným mlynom a končiaci sa vodárňou, keď jednou stranou výseče je potok Trnávka a druhou Rybníkova ulica a Bučianska cesta.                                                

     Postupom  času sa toto územie zastavbou sídliskami fragmentuje a vznikajú časti s  novými názvami ako sídlisko ČSM,  sídlisko Na hlinách,  sídlisko Vodáreň, sídlisko Zátvor, sídlisko Arboria. Toto územie novo vyhraňuje od Trstínskej až Hospodárskej cesty cez Rybníkovú po Bučiansku cestu a od 1. 7. 2002 oficiálne pomenúva Trnava sever.  rozlohou 22,33 km², počet obyvateľov je 14 655 (k 1. 1. 2006).

      Jej súčasťou je i areál bývalého Trnavského cukrovaru a priemyselná zóna na Trstínskej ceste. Súčasťou mestskej časti je starý cintorín Pri kalvárii, Rybník s rozsiahlym športovým areálom so štadiónom AŠK Slávia a obchodné centrum s hypermarketom Tesco.